Μπορώ να μετατρέψω τον φόρο μου στις 17 Απριλίου περίπου στις 11:00 ώρα Ειρηνικού;

David K 04/16/2018. 5 answers
Business & Finance Taxes

Ή μήπως πρέπει να είναι γύρω στις 16 Απριλίου στις 11:59 μ.μ .. Ειρηνικός χρόνος ..

5 Answers


Max Hoopla 04/16/2018.

Πριν από τα μεσάνυχτα 17 Απριλίου


? 04/16/2018.

"Γυρίστε" δεν έχει νόημα.


? 04/16/2018.

Πρέπει να έχει ταχυδρομική σφραγίδα τα μεσάνυχτα στις 17.


Donnie Porko 04/16/2018.

Ναί. 16 Απριλίου είναι η ημέρα χειραφέτησης στο DC, έτσι ώστε όλα τα κυβερνητικά γραφεία να κλείσουν, οπότε η προθεσμία είναι η 17η. Τα περισσότερα ταχυδρομεία θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα έως τις επιστολές με σφραγίδες.


? 04/16/2018.

Μπορεί να ταχυδρομηθεί μέχρι τις 23:59 στις 17


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Trending questions

Parent categories

Child categories

Language

Categories