Είναι βροντή ο θόρυβος που κάνει ο αστραπής ή είναι τελείως διαφορετικός;

Ahgase 09/16/2017. 5 answers
Science & Mathematics Weather

5 Answers


Argent 08/01/2017.

Thunder είναι το ηχητικό κύμα που προκαλείται από την υπερβολική θέρμανση του αέρα μέσω του οποίου περνά ο κεραυνός. Ο αέρας επεκτείνεται εκρηκτικά γρήγορα σε ένα κύμα κλονισμού, το οποίο ακούμε ως ήχος χαμηλής συχνότητας. Δείτε [ Wikipedia.org Link ] για περισσότερες πληροφορίες.


Anonymous 08/08/2017.

Υπάρχουν διαφορετικά


Blue 08/01/2017.

Είναι ο θόρυβος που κάνει ο αστραπής.


JosephV 08/01/2017.

Ξαφνική επέκταση των αερίων γύρω από τις διαδρομές από τον κεραυνό.


Xenko 08/01/2017.

Κάπως. Είναι ο θόρυβος του ηχητικού φραγμού να θρυμματίζεται από την αστραπή επειδή ταξιδεύει τόσο γρήγορα.

Language

Categories